huurvoorwaarden voor partyverhuur:

 

Algemene Huurvoorwaarden Partyverhuur

Welkom bij Hollemans EventsPartyverhuur! Voordat u een reservering plaatst, verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande huurvoorwaarden zorgvuldig door te lezen.

1. **Reservering en Bevestiging:**
1.1. Een reservering is pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het vereiste bedrag.
1.2. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn om een reservering te maken.

2. **Betaling:**
2.1. Betaling dient vooraf te worden voldaan conform de opgegeven factuur en betalingsvoorwaarden.
2.2. Bij annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in het annuleringsbeleid.

annulering 14-7 dagen voor aanvang 25% van het totaalbedrag
annulering 7-4 dagen voor aanvang 75% van het totaalbedrag
annulering 4 - dag van levering 100% van het totaalbedrag

3. **Borgsom:**
3.1. Een borgsom kan vereist worden en wordt terugbetaald na inspectie van het gehuurde materiaal, mits in goede staat.
3.2. Eventuele schade aan het gehuurde materiaal wordt verrekend met de borgsom.

4. **Gebruik van het Gehuurde Materiaal:**
4.1. Het gehuurde materiaal mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is bedoeld.
4.2. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde materiaal zonder schriftelijke toestemming van Hollemans Events.

5. **Verantwoordelijkheid van de Huurder:**
5.1. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal vanaf het moment van levering tot het moment van retournering.
5.2. Eventuele vermissing of schade aan het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode is voor rekening van de huurder.

6. **Levering en Ophalen:**
6.1. De huurder zorgt voor toegankelijkheid op de afgesproken locatie voor levering en ophalen van het gehuurde materiaal.
6.2. Kosten voor herlevering als gevolg van ontoegankelijkheid of afwezigheid zijn voor rekening van de huurder.

7. **Aansprakelijkheid:**
7.1. Hollemans Events is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies van eigendommen tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.

8. **Overmacht:**
8.1. In geval van overmacht is Hollemans Events niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan op de uitvoering van de overeenkomst.

9. **Toepasselijk Recht:**
9.1. Op deze huurvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Door het maken van een reservering stemt u in met deze huurvoorwaarden. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.